Mục: Cột điện

Cột thép đơn thân NG-CD5-G7

Thông tin thêm về Cột thép đơn thân NG-CD5-G7 Những ưu điểm nổi bật của cột thép đơn thân: – Giảm thiểu diện tích chiếm đất của cột và móng, giảm hành lang tuyến. Điều này đặc biệt quan trọng, quyết định đến khả thi của nhiều dự án. – Phối hợp làm đẹp cảnh